top of page
Couple

Być Rodzicem

Projekt dla Rodziców na Obczyźnie

W trakcie warsztatu dowiesz się  o:

Nasze dziecko jest samodzielna istota, które, jak każde inne dziecko, przychodzi na świat zaprojektowany, by rosnąć, uczyć się i wyznaczać kierunek życia. Jako rodzic jesteśmy po prostu częścią podłoża środowiskowego, które nasze dziecko używa do tworzenia siebie. Naszym celem jest bycie wystarczająco dobrym podłożem, zapewniając to czego potrzebuje moje dziecko, bez zakładania ze naszym obowiązkiem jest kierowanie rozwojem  dziecka. W ostatnich latach pojawiła się tendencja do motywowanego i ukierunkowanego rodzicielstwa, w którym dziecko staje się, jak określa to pejoratywnie Gray, „projektem” dla rodziców.

Sign me up!

Warsztaty skierowane do rodziców dzieci w wieku: 9- 16

39 EUro

bottom of page